پیشگیری از عیوب سرکابل و مفصل

1401/5/19

مقاله پیشگیری از عیوب سرکابل و مفصل منتشر شد

ادامه خبر »

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو- قسمت سوم

1401/3/10

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو قسمت سوم و پایانی منتشر شد.

ادامه خبر »

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو- قسمت دوم

1401/2/28

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو قسمت دوم منتشر شد.

ادامه خبر »

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو- قسمت اول

1401/1/15

مقاله راهنمای انتخاب کابلشو - قسمت اول منتشر شد

ادامه خبر »

نمایشگاه رونق و تولید 98

1398/11/30

اطلاعیه غرفه شرکت شاهین مفصل در نمایشگاه رونق و تولید 98

ادامه خبر »

مصاحبه با نشریه ترانسفورماتور

1398/9/30

مصاحبه نشریه ترانسفورماتور، با جناب آقای پیروز پروین ، قائم مقام شرکت شاهین مفصل در مورد مشکلات تولید کنندگان صنعت برق انجام شده است به پیوست می باشد.

ادامه خبر »

اجرای عملیات نصب سرکابل های 400 کیلوولت فیسترر

1397/5/9

اجرای عملیات نصب سرکابل های 400 کیلوولت فیسترر برای اولین بار در ایران توسط شرکت شاهین مفصل انجام شد

ادامه خبر »